Design & Prototyping werkt volgens een kwaliteitssysteem, dit zorgt ervoor dat medische hulpmiddelen veilig en effectief kunnen worden ontworpen. Onderdeel van dit proces is het aanleveren van de documentatie die uiteindelijk nodig is voor de Europese MDR-wetgeving of voor de aanvraag van een klinische studie bij de Medische Ethische Toetsingscommissie (METC).

Een belangrijk onderdeel binnen dit kwaliteitssysteem is het risicomanagement, dat in een vroeg stadium meegenomen moet worden om een veilig product te ontwikkelen en zonder dat in een later stadium alsnog ingrijpende maatregelen genomen moeten worden.