Design & Prototyping is een team van ontwerpers, instrumentmakers, ingenieurs, elektronici met expertise in het ontwikkelen van medische hulpmiddelen. Binnen het LUMC valt het Design & Prototyping onder de afdeling Medische Technologie, directoraat Facilitair Bedrijf. Naast het Innovatieteam zijn de onderzoekers, artsen en verpleegkundigen tijdens projecten een essentieel onderdeel van het ontwikkelteam, om zo te zorgen dat de medische hulpmiddelen goed en veilig ontwikkeld worden.