Druktransducer Leveler

Projecten / Druktransducer Leveler

Op de Intensive Care (IC) van het LUMC krijgen patiënten gespecialiseerde behandeling en zorg vanwege, mogelijk levensbedreigende, problemen met lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartslag en bloeddruk. Om de druk in het hart of de slagader te meten wordt er gebruik gemaakt van een drukmeetsysteem. Voor een juiste weergave van deze druk moet een druktransducer horizontaal en op gelijke hoogte met het referentiepunt (het hart) hangen.

De IC vroeg of het uitrichten van een druktransducer gemakkelijker en nauwkeuriger kon. Design & Prototyping heeft daarvoor de Druktransducer Leveler ontwikkeld. Dit is een voorbeeld van een technisch relatief simpel hulpmiddel dat direct in de patiëntenzorg gebruikt wordt en bijdraagt aan betere behandeling van patiënten.

De Druktransducer Leveler met ingebouwde laser en waterpas.

De Druktransducer Leveler gemonteerd aan een infuuspaal.