PRISM: Transplantatie eilandjes van Langerhans

Projecten / PRISM: Isolatie van de Eilandjes van Langerhans

Eerste prototype

Definitief model

Patiënten met een ernstige vorm van diabetes type 1 kunnen worden behandeld met een vervangingstherapie met insulineproducerende bètacellen. Voor deze therapie moeten de eilandjes van Langerhans uit een (donor-)alvleesklier worden geïsoleerd. Dit isolatieproces kan handmatig worden uitgevoerd door een team van experts, maar is erg tijdrovend en complex waardoor het vatbaar is voor het maken van menselijke fouten.

De methode van isoleren leent zich uitstekend om te standaardiseren en automatiseren in één apparaat. Onderzoekers dr. Marten Engelse en Jason Doppenberg (LUMC) bedachten daarom de PancReatic Islet Separation Method (PRISM). Design & Prototyping heeft voor hen het ontwerp van de PRISM verder uitgedacht.

Inmiddels is aangetoond dat de isolatie uitgevoerd kan worden met dezelfde, zo niet betere, kwaliteit als handmatige isolatie. Daarnaast kan de isolatie worden uitgevoerd door één medewerker. Hierdoor is de vervangingstherapie breder inzetbaar in de patiëntenzorg.