T-stuk Neopuff

Projecten / T-stuk Neopuff

Neonaten die direct na de geboorte respiratoire ondersteuning (ademhalingsondersteuning) nodig hebben worden beademd met behulp van een Neopuff-reanimatieapparaat. Via de Neopuff wordt een gasmengsel toegediend van zuurstof en medicinale perslucht.

De zuurstofverhouding wordt handmatig ingesteld, maar er vindt geen verificatie plaats. Hoewel hiervoor voor volwassen patiënten commerciële koppelstukken bestaan, ontbreken deze voor de kleinere beademingsslangen die voor neonaten worden gebruikt.

Om er toch zeker van te zijn dat de juiste verhouding zuurstof in het gasmengsel zit heeft Design & Prototyping een speciaal, klein T-stuk ontwikkeld. Dit T-stuk wordt als koppelstuk tussen de Neopuff en de beademingsslang aangesloten. De derde opening wordt gebruikt om een zuurstofsensor, zoals die van de Viamed AX300, in te plaatsen. De zuurstofsensor zit op deze manier direct in de flow van de toegediende lucht, zodat eventuele invloeden van het apparaat meegenomen worden, en kan nauwkeurig de zuurstof dat naar de neonaat gaat meten.

T-stuk Neopuff