Het is voor ons belangrijk dat we kunnen aantonen aan welke innovaties we hebben bijgedragen. Hierbij wijken we niet af van wat in de academische wereld gebruikelijk is, en gaan we uit van eerlijkheid en transparantie.

Bij academische publicaties met een hulpmiddel dat bij ons ontwikkeld is, vragen we tenminste een vermelding bij de Acknowledgements van de betrokken personen. Auteurschap bij publicaties wordt alleen verwacht als er, naast het vervaardigen van het hulpmiddel, een wezenlijke bijdrage aan het ontwerp en/of studie is geweest. Patenten waarbij een bijgedragen is geweest bij het bedenken van het idee, zal er overlegd worden over betrokkenheid als co-uitvinder.