Design & Prototyping is een onderdeel van het LUMC, daardoor is het belangrijk dat op zijn minst onderzoekers en artsen vanuit het LUMC betrokken zijn bij innovatieprojecten. Als er bij een project niemand betrokken is van het LUMC, kunnen we helpen met uitzoeken of er onderzoekers zijn die geïnteresseerd zijn in het project voor een samenwerking. De manier van samenwerking wordt vervolgens vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.