Design & Prototyping helpt graag mee aan het ontwikkelen van prototypes en testopstellingen voor studenten tijdens een stage of afstudeerproject. Hierbij is het belangrijk dat wij betrokken zijn bij het project, want alleen op die manier kunnen wij met onze kennis en ervaring bijdragen aan het ontwikkelen van goede prototypes en testopstellingen.

Hierbij vragen we in ieder geval aan de student:

  • Kennismaking in het begin van het project
  • (Klinische) achtergrond te bespreken zodat de context duidelijk is
  • Concepten technisch bespreken en advies op produceerbaarheid ontwerp
  • Hulpmiddel bespreken na vervaardigen
  • Terugkoppeling aan einde van project

Als het gaat om een prototype waarbij patiënten betrokken zullen zijn, dan zal er een nauwere samenwerking nodig zijn om te zorgen dat een prototype veilig ontwikkeld wordt en op een juiste manier gedocumenteerd en geverifieerd wordt. Dit zorgt ervoor dat het hulpmiddel gebruikt kan worden tijdens de klinische studies.