Zorginstellingen hebben (wettelijk) de mogelijkheid om medische hulpmiddelen intern te vervaardigen, aan te passen en te gebruiken om specifieke patiënten en patiëntengroepen te kunnen helpen wanneer er op de markt geen passend hulpmiddel verkrijgbaar is. Het LUMC maakt gebruik van dat recht. Het LUMC vervaardigt deze hulpmiddelen onder een passend kwaliteitsmanagementsysteem en alle medische hulpmiddelen worden door een onafhankelijke commissie van experts beoordeeld op veiligheid en werkzaamheid voordat ze gebruikt mogen worden. Alle medische hulpmiddelen voldoen aan de ‘Algemene veiligheids- en prestatie-eisen’ zoals genoemd in bijlage I uit de (EU) verordening 745/2017, ofwel de Medical Device Regulation (MDR), tenzij er bij het specifieke hulpmiddel is aangegeven dat er aan bepaalde eisen niet (volledig) wordt voldaan, inclusief waarom.

Overige relevante informatie over medische hulpmiddlen die binnen het LUMC worden vervaardigd en gebruikt, wordt op verzoek verstrekt aan de bevoegde autoriteit.

Onderstaand de in gebruik genomen en in gebruik zijnde medische hulpmiddelen binnen het LUMC (op alfabetische volgorde).

Naam hulpmiddel Intern identificatienummer
Vaginale pascilinders ONTW-21-003
Total Skin Irradiation frame ONTW-21-004
T-stuk Neopuff Viamed ONTW-21-006
Handvat UniqFix ONTW-21-008
Modificatie Thermax ONTW-21-010