Zorginstellingen hebben (wettelijk) de mogelijkheid om medische hulpmiddelen intern te vervaardigen, aan te passen en te gebruiken om specifieke patienten en patiƫntengroepen te kunnen helpen wanneer er op de markt geen passend hulpmiddel verkrijgbaar is. Het LUMC maakt gebruik van dat recht. Het LUMC vervaardigt deze hulpmiddelen onder een passend kwaliteitsmanagementsysteem en alle medische hulpmiddelen worden door een onafhankelijke commissie van experts beoordeeld op veiligheid en werkzaamheid voordat ze gebruikt mogen worden. Alle medische hulpmiddelen voldoen aan de Algemene Veiligheid en Prestatie eisen zoals genoemd in bijlage I uit de (EU) verordening 745/2017, of wel de Medical Device Regulation (MDR) tenzij er bij het specifieke hulpmiddel is aangegeven dat er aan bepaalde eisen niet (volledig) wordt voldaan, inclusief waarom.

Overige relevante informatie over de binnen het LUMC vervaardigde en gebruikte medische hulpmiddelen wordt op verzoek verstrekt aan de bevoegde autoriteit.

Ingebruik genomen en nog in gebruik zijnde medische hulpmiddelen (opsomming op alfabetische volgorde).

Naam Hulpmiddel Intern Identificatie Nummer
Handvat UniqFix ONTW-21-008